Izvoare minerale amenajate

0.0/5

(0 Recenzie)

https://vilasebastian.ro
vila@sebastian.ro
Izvoare minerale amenajate

Varietatea apelor minerale – cu privire la compozitia chimica (sulfuroase, clorurate, sodice, calcice, magneziane, iodurate etc.), gradul de mineralizare (oligominerale, hipotone, izotone, hipertone), temperatura (reci si termale) – si efectele lor curative in afectiunile digestive, renale, metabolice, reumatismale, alergice, dermatologice, au adus, incepand cu sfarsitul secolului al XIX-lea, notorietatea europeana a statiunii Calimanesti, prin medaliile obtinute la Expozitia Universala de la Viena din 1873 si de medalia de aur si „Diploma de Grand – Prix” obtinuta la Bruxelles in anul 1893. Lista monumentelor istorice pentru zona Calimanesti-Caciulata-Cozia cuprinde un numar insemnat de lacase de cult, manastiri, constructii industriale, case de locuit si cruci comemorative. Ca ansamblu este cuprinsa Calea lui Traian, artera principala a orasului Calimanesti, care trece prin Caciulata si Calimanesti.

O vacanță petrecută în stațiunea Călimănețti – Căciulata  oferă variate posibilități de odihnă și recreere, pentru toate catgoriile de turiști. La baza acestor forme de turism stau elementele cadrului natural determinat de formele de relief submontan și montan, de hidrografie, de elementele climatice și tipurile de vegetație, între care se remarcă în mod deosebit:

Geomorfologia zonei, reprezentată prin dealurile subcarpatice domoale, împădurite, ușor accesibile pentru drumeție, plimbări și prin relieful montan spectaculos al Munțiilor Căpățânii și Cozia, delimitat de abrupturi, relief cu aspect ruiniform cu creste ascuțite, văi adânci și înguste;

Cursul râului Olt, deosebit de pitoresc, care formează pe teritoriul administrativ al orașului cel mai spectaculos sector din defileul Turnu Roșu-Câineni;

Cursurile pitorești ale pâraielor Păușa, Căciulata, Lotrișor,  însoțite de drumuri forestiere și de poteci turistice marcate sau nemarcate, deschid posibilități de acces spre zonele înalte montane;

Elementele de floră și faună, parte a biodiveristății Parcului Național Cozia, a căror valoare științifică și turistică deosebită constituie elemente de atracție nu numai pentru specialiștii în domeniu. Aici sunt ocrotite ca monumente ale naturii o serie de specii rare din flora şi fauna României, ca: iedera albă, floarea de colţ, laleaua pestriţă, râsul, capra neagră, cerbul, cocoşul de munte.

Parcul Național Cozia , un adevărat laborator de cercetare în aer liber și o resursă de elemente naturale cu valoare turistică incontestabilă, care se intinde pe o suprafață de 17.000 ha, este o arie protejată cu caracter peisagistic, geologic- geomorfologic, floristic, faunistic și forestier care reunește între limitele sale părți din trei unități montane distincte: partea de sud-vest a munților Lotru (masivul Dobra), partea estică a Munților Căpățânii (Năruțu) și Muntele Cozia propriu-zis, despărțite  de râul Olt și de afluentul acestuia, Lotru.

Formele de turism practicabile pe teritoriul parcului: drumeție  montană, turism științific, sporturi extreme, odihnă și recreere.

Vegetația forestieră abundenta, reprezentată mai ales prin foioase în amestec (aproximativ 74% din teritoriul administrativ este acoperit de pădure), se cosntituie într-o resursă truistică de mare valoare peisagistică;

Insula Ostrov, o insulă naturală a râului Olt, reamenajată după construirea barajului și a Lacului de acumulare Călimănețti; aceasta cosntituie un parc natural atractiv, pe care se află o vegetație diversificată și Schitul Ostrov